Evenementenbranche: dit is een schijnheropening

Persbericht van de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform

De evenementenbranche hekelt de nieuwe heropeningsplannen van het kabinet.


Jolanda Jansen reageert namens de Alliantie van Evenementenbouwers:
“Wij schieten hier echt niets mee op. Deze versoepelingen zijn misschien bedoeld als een eerste stap
in de goede richting, maar het is een veel te kleine, onwerkbare en daarmee nietszeggende stap. De
opeenstapeling van beperkte openingstijden, de beperkte capaciteit op 1250 bezoekers, vaste
zitplaatsen, 1,5 meter en een CTB maakt het onmogelijk iets te organiseren. Het is een farce.”


De Alliantie stoort zich ook aan het gebrek aan onderbouwing door OMT en kabinet, en het
verschuiven van de doelen. Doel van de coronamaatregelen was altijd het beschermen van kwetsbaren
en het voorkomen van druk op de zorg. Maar nu die doelen zijn gehaald, worden er plots weer nieuwe
doelen gesteld. Dat is slecht voor de geloofwaardigheid en het draagvlak.


Riemer Rijpkema vult namens het EventPlatform aan:
“Ons doel is duidelijk: wij moeten en kunnen weer volledig open. We begrijpen echt wel dat we
misschien niet in een stap naar 100% open kunnen gaan, maar we moeten wel binnen een paar weken
naar die 100% toewerken. En dat kan ook. De branche zet de stip voor volledige opening dus begin
maart. Er is geen legitieme reden om niet te zorgen dat we daar op tijd komen.”

We blijven benadrukken dat we met voorbereidingstijden te maken hebben, het kan niet zo zijn dat
we weer een aantal weken moeten wachten op duidelijkheid in beleid. Dit is geen beleid dat laat zien
rekening te houden met de benodigde continuïteit van de evenementenbranche.


Jansen en Rijpkema zijn van mening dat als de branche weer volledig open is, deze ook volledig open
moet blijven. Het lange termijn beleid moet daarop gericht zijn: terug naar pre-Corona. “We kunnen,
zolang dat nodig is, met een CTB en goede controles een veilige omgeving creëren. Maar volledig open
blijven moet het uitgangspunt zijn. Wij kunnen niet nog een jaar jojoën, dan gaat de branche
onherstelbare schade lijden, dan gaat er heel veel kapot.”

Geplaatst in