Tentcircussen

Circussen en gemeenten

Een kleurrijke tent op het dorpsplein. Voor velen is dit een eerste herinnering aan circus. De met een tent reizende Nederlandse circusondernemingen spelen vaak elk jaar op dezelfde plekken met een nieuwe voorstelling. Op die manier kunnen zij een vast publiek opbouwen.

Veel gemeenten hebben een gemeentelijk circusbeleid. Hierbij zijn het evenemententerrein, het aantal vergunningen per jaar en het reclamebeleid van groot belang. Maar ook de voorwaarden die gesteld worden aan tenten en wagens en voor de circusbranche reële leges zijn belangrijk.

Circuspunt adviseert gemeenten graag bij het opstellen van een gemeentelijk circusbeleid.

Bouwstenen voor een gemeentelijk circusbeleid

Magic Circus. Foto: Piet-Hein Out.
Magic Circus. Foto: Piet-Hein Out.
Kevin van Geet Circusproducties.
Kevin van Geet Circusproducties.

Circuspunt keurmerk (herziene regeling)

Voor Nederlandse circusorganisaties (rondreizende circussen, gezelschappen, festivals en jeugdcircussen) die lid zijn van Circuspunt is het mogelijk om het Circuspunt keurmerk (voorheen VNCO-keurmerk) aan te vragen. Met het keurmerk wil Circuspunt de kwaliteit van de bedrijfsvoering van circusorganisaties bevorderen. Aan het keurmerk zijn voorwaarden verbonden die staan beschreven in het Circuspunt Keurmerk Reglement. Organisaties die het keurmerk van Circuspunt hebben, onderschrijven de gedeelde waarden van Circuspunt en staan garant voor een solide en bonafide bedrijfsvoering. De circusorganisaties kunnen het keurmerk gebruiken als kwaliteitsgarantie bij het aanvragen van vergunningen en bij het voldoen aan andere verplichtingen in relatie tot gemeenten, financiers en stakeholders.

Aanvraagprocedure:

De circusorganisatie die een keurmerkaanvraag wil indienen stelt een aanvraag dossier samen. Het dossier bestaat uit de volgende documenten:

 • Aanvraagformulier + lijst van referenties
  Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Het aanvraagformulier bevat ook de lijst met referenties.
 • Motivatie aanvraag Circuspunt Keurmerk
  Document waarin u de aanvraag voor het Circuspunt Keurmerk motiveert en u duidelijk maakt in welke mate de Circuspunt Keurmerk criteria (artikel 4) van toepassing zijn op uw circusorganisatie.
 • Speellijst(en) van afgelopen 2 jaar*
  *(indien korter actief speellijst van 1 jaar) In de speellijst graag het volgende vermelden: Gemeenten, Locaties, periode en aantal voorstellingen.
 • Overzicht klachten van afgelopen 2 jaar
  In het document graag vermelden hoe de klachten zijn opgelost.

Als alle informatie compleet is, wordt het dossier doorgestuurd naar de keurmerkcommissie. Deze controleert de aangeleverde informatie op volledigheid. Meer informatie over het vervolg van de procedure kunt u vinden in het Circuspunt Keurmerk Reglement.

Indien u vragen heeft over de aanvraagprocedure kunt u een mail sturen naar info@circuspunt.nl.

Circuspunt Keurmerk
Stardust - Frédy Knie. Foto: Francois Dehurtevent.
Stardust - Frédy Knie. Foto: Francois Dehurtevent.

Dieren

Hoe staat het nu met dierhouderij in het circus, wat mag er nog wél en wat mag er niet. Er zijn veel vragen over het optreden en reizen met dieren, waar moeten circus ondernemingen en dierhouders aan voldoen. In onderstaand artikel zetten we de staat van dierhouderij in het circus anno 2022 uiteen.

https://wordpress-342916-1340391.cloudwaysapps.com/wp-content/uploads/2022/05/220406-Dierenwelzijn-in-het-Nederlandse-circus.pdf

Heeft u nog vragen over dieren in het Circus of bent u op zoek naar aanvullende informatie? Neem vrijblijvend contact op met het secretariaat van Circuspunt via info@circuspunt.nl.

 

 

Gouden Chapiteausleutel

De Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen reikt sinds 2002 de 'Gouden Chapiteausleutel' uit. Deze onderscheiding wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor de circuskunst in het algemeen en het Nederlandse circus in het bijzonder.

De naam van de prijs verwijst naar een klassieke grap in het circus, waar nieuwkomers er op uit worden gestuurd om bij directie en medewerkers op zoek te gaan naar de chapiteausleutel (sleutel van de tent), die zogenaamd zoekgeraakt zou zijn. Uiteindelijk komen ze erachter dat ze voor de gek gehouden zijn. Een tent kun je immers niet afsluiten, hij staat in wezen altijd open voor iedereen. Door nu wél een chapiteausleutel – en nog wel een gouden – te creëren, symboliseert dit het bijzondere van de onderscheiding.

 

De Gouden Chapiteausleutel werd uitgereikt aan:
2018 Bernhard van Welzenes (circusaalmoezenier)
2016 Gemeente Purmerend
2014 Leeman Verheijden Huntjens (advocatenkantoor)
2011 Dion Graus (lid tweedekamer)
2010 Gemeente Oss
2009 Club van Circusvrienden Nederland
2008 Jet Bakels (schrijfster en cultureel antropoloog)
2007 Ineke Strouken (directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur)
2005 Henk van der Meyden
2004 Stichting Rijdende School
2002 Martin Hanson

Circus Ronaldo. Foto door Jean Philipse.
Circus Ronaldo. Foto door Jean Philipse.