Jeugdcircussen

Circuspunt Jeugd

De werkgroep Circuspunt Jeugd komt direct voort uit Circomundo (voorheen het platform van Jeugdcircussen in Nederland). De werkgroep Circuspunt Jeugd handhaaft de belangrijkste activiteiten van Circomundo en geeft er nieuwe energie aan. Met de nieuwe start wil het meer en nieuwe jeugdcircussen bereiken en betrekken in de activiteiten.

Bij activiteiten van Circuspunt Jeugd geldt dat leden van Circuspunt voorrang hebben in deelname. Daarnaast betalen Circuspunt-leden een lagere eigen bijdrage dan niet-leden.

Festival Circolo.
Festival Circolo.
Festival Circolo.
Festival Circolo.

Workshopdagen voor trainers en begeleiders

Circuspunt ondersteunt de organisatie van twee-maandelijkse workshopdagen voor trainers en begeleiders van jeugdcircussen:

 • De workshops worden ingevuld door en gehouden bij 5 jeugdcircussen, verspreid over het land (de datum wordt aan het begin van het seizoen vastgelegd
 • De workshops zijn gericht op circustechnieken en didactiek
 • Het gaat vooral om van elkaar leren, ervaringen uitwisselen en elkaar ontmoeten

Dag voor jeugdcircusorganisaties

Circuspunt organiseert een landelijke dag voor jeugdcircusorganisaties (de datum wordt aan het begin van het seizoen vastgelegd).

 • Bijeenkomst bedoeld voor leiders en besturen van jeugdcircussen
 • Invulling door intervisie en met externe deskundigen
 • Centraal staat kennisoverdracht en uitwisseling ten aanzien van:
  • Organisatievraagstukken
  • Docentenbeleid en fair practice
  • Privacyregels
  • Verzekeringen en veiligheidsplannen
  • Sociale hygiëne

 

Basis CircusDocentenTraining (CDT)

Om het jaar organiseert Circuspunt de basis CircusDocententraining (CDT) en doorlopend de vier daarbij horende modules: Sociaal, Sport, Sociaal Artistiek en Rigging & Veiligheid. De volgende editie van de basismodule start bij in januari 2024. Er is nog 1 plek beschikbaar. Meld je aan via het formulier. Meer informatie vind je hier.

Kosten: € 600 voor Circuspunt leden en voor bij Circuspunt aangesloten jeugdcircussen. Voor niet leden: € 750. In deze prijs zijn overnachtingen, catering en lesmateriaal inbegrepen.

 

MODULE SPORT

De data van de module Sport zijn inmiddels bekend: 23-24 maart in Nijmegen (Vasim Circus Space) en 24-26 mei in Rotterdam (Circus Rotjeknor). Meer informatie en aanmelden doe je hier. Meer informatie over het programma volgen z.s.m.

Kosten: als je de basistraining volgt dan is het volgen van 1 module naar keuze een verplicht onderdeel van de training. Wil je nog een module volgen, dan krijg je € 50 korting op de prijs van de module.

Elke module kost € 300 voor leden en € 375 voor niet-leden.
In de prijs van de module zijn overnachtingen, catering en lesmateriaal inbegrepen.

Circus Ronaldo. Foto: Jean Philipse.
Circus Ronaldo. Foto: Jean Philipse.
Screenshot 2023-10-23 at 15.09.34
Festival Circolo.
Festival Circolo.

Internationale projecten

 • Circuspunt NL participeert in diverse internationale projecten waarin samengewerkt en uitgewisseld wordt met jeugdcircussen elders in Europa. De projecten zijn gericht op deskundigheidsbevordering in methodische, pedagogische of organisatorische aspecten van het jeugdcircuswerk.
 • Jeugdcircussen die lid zijn van Circuspunt worden uitgenodigd om kandidaten voor te stellen om deel te nemen aan internationale workshops, uitwisselingen en studiereizen.
 • Handboeken en methodiekbeschrijvingen die voortkomen uit de internationale projecten zijn beschikbaar voor Circuspunt-leden.
 • Workshops in Nederland om kennis vanuit de internationale projecten over te dragen zijn primair toegankelijk voor Circuspunt-leden. Niet-leden betalen (als er plaats is) een hogere eigen bijdrage dan leden.

Beheer websitedeel Circuspunt jeugd

De werkgroep Circuspunt Jeugd is verantwoordelijk voor het verzorgen van content over jeugdcircussen op de site:

 • Nieuws- en agendaberichten
 • Achtergronddocumentatie, handboeken, lesmethoden e.d

 

Videobieb

De videobieb van Circomundo is overgenomen door Circuspunt. Daarnaast hebben we een overeenkomst met circus Miloco voor het gebruik van hun video lesmethode. Deze video's zijn toegankelijk voor leden in de eigen omgeving. Wil je een fysieke kopie van de lesmethode van Circus Miloco, neem dan contact op met jeugdcircus@circuspunt.nl.

Screenshot 2023-07-17 at 11.18.04