Partners

Cultuurfonds BNG Bank
Het Cultuurfonds van de BNG Bank ondersteunt het Nederlandse circus al sinds 2011 met de BNG Bank Circusprijs. Tot 2020 via Circomundo en vervolgens via Circuspunt. De ondersteuning loopt in ieder geval door tot en met 2023. Met de steun kon Circuspunt ook een groot deel van deze website ontwikkelen.

 

LKCA
Het LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt, op school én in de vrije tijd, en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunt het LKCA professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

Het LKCA onderschrijft het belang van circus als veelzijdige kunstdiscipline en ondersteunt het bestuur van Circuspunt waar mogelijk bij zijn inzet voor een krachtige circussector. Vanaf 2020 ondersteunt het LKCA Circuspunt met de organisatie van een aantal netwerkbijeenkomsten per jaar. 

Creatieve Coalitie
De Creatieve Coalitie bestaat uit meer dan 40 belangenorganisaties die zich samen inzetten voor betere arbeidsomstandigheden van makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers in de creatieve sector. Circuspunt heeft zich aangesloten om de stem van circusmakers hierin te vertegenwoordigen.

 

Alliantie van Evenementenbouwers
De Alliantie van Evenementenbouwers van Nederland is een brede vertegenwoordiging van de totale sector van sport, cultuur en entertainment: van freelancers tot toeleveranciers, van organisatoren tot sportbonden. Circuspunt is aangesloten en vertegenwoordigt de circusevenementen.