ANBI

Stichting Circuspunt is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beogende Instelling en zelfs als Culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

De ANBI status gaat gepaard met een aanzienlijke mate met transparantie.

  • Naam: Stichting Circuspunt
  • RSIN Nummer: 816846984
  • Postadres en mailadres: zie de contactpagina.
  • Doelstelling van de stichting: zie de beleidspagina.
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan treft u hier.
  • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: zie de organisatiepagina.
  • Het beloningsbeleid staat verwoord in de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, die treft u hier.
  • Het actuele verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2019 treft u hier.
  • De balans en staat van baten en lasten over 2019 treft u hier.
LEF! door Laura van Hal | STIP theaterproductiesFoto: ©Kamerich & Budwilowitz/EYES2
LEF! door Laura van Hal | STIP theaterproducties Foto: ©Kamerich & Budwilowitz/EYES2