Artiesten en gezelschappen

Circuspunt maakt zich de komende jaren onder andere sterk voor de vertegenwoordiging van circusartiesten en circusmakers in de hele breedte van het veld.

Circuspunt is een spreekbuis voor circusartiesten en makers, maar geen vakbond. We willen het circusveld verenigen en ervoor zorgen dat klachten en complimenten bij de juiste instanties terecht komen.

Circuspunt werkt aan vakverbetering (zowel vakinhoudelijke als arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen). Dat kunnen we echter niet alleen. Daarom doen we dit samen met makers en artiesten uit het circusveld.

Met hen zoeken we naar wat deze vertegenwoordiging betekent en zorgen voor voldoende voeding om de vertegenwoordiging vorm te geven. Dit doen we door het organiseren van trainingen en workshops waar je als Circuspunt-lid aan kan deelnemen. Denk daarbij op het zakelijk vlak aan trainingen van de Kunstenbond en Cultuur+Ondernemen, workshops van publieke fondsen en gesprekken met private fondsen. Op inhoudelijk vlak kun je denken aan seminars over vakinhoudelijke zaken.

Hoe we de vertegenwoordiging vormgeven bepalen we als veld samen. Heb je dus ideeën of wil je iets organiseren, sluit je aan bij de werkgroep!

_BWC0524