Organisatie

Circuspunt is ontstaan uit de VNCO (Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen), het platform van Nederlandse Jeugdcircussen Circomundo, de Stichting Circuscultuur en enkele vertegenwoordigers van hedendaagse circusinitiatieven en opleidingen. De verschillende organisaties hebben besloten hun krachten te bundelen in Circuspunt.

Circuspunt kent een Stichtingsvorm. Circusorganisaties en individuele circusartiesten, docenten, beoefenaars en sympathisanten kunnen lid worden van Circuspunt (zie lidmaatschap).

Circuspunt is een organisatie van, voor en door de leden. De activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door werkgroepen waarin leden participeren. De werkgroepen hebben allemaal een vast contactpersoon in het bestuur. In de meeste gevallen is het bestuurslid de trekker van de werkgroep. Het bestuur ondersteunt, daar waar nodig, de werkgroepen met faciliteiten, contacten en adviezen.

Leden van Circuspunt kunnen het bestuur vragen werkgroepen voor speciale onderwerpen in te stellen. De werkzaamheden van de werkgroep dienen wel uitgevoerd te worden door de leden die hier belang bij hebben of in geïnteresseerd zijn.

Sfeerbeeld van Festival Circolo. Foto: Jean Philipse.
Sfeerbeeld van Festival Circolo. Foto: Jean Philipse.
Go north door Panama Pictures. Foto: Rob Hogeslag
Go north door Panama Pictures. Foto: Rob Hogeslag

 

Het bestuur van Circuspunt bestaat uit:

 • Patrick Cramers, voorzitter, Algemene zaken, belangenbehartiging en beheer erfgoed
 • Rosa Boon, directeur Tent Circustheaterproducties, Expertisecentrum, netwerk artiesten en makers
 • Femke Luyckx, directeur Compagnie Kairos, Expertisecentrum, netwerk artiesten en makers, Creatieve Coalitie
 • Kevin van Geet, directeur Kevin van Geet circus producties, Expertisecentrum, reizende circussen
 • Mascha van den Barselaar, circusschool Arnhem, jeugdcircussen
 • Arlette Hanson, directeur Wintercircus Arlette Hanson, Expertisecentrum, Creatieve Coalitie
 • Jur van der Lecq, oud studieleider Fontys theater/circus, Experticecentrum, Talentontwikkeling
 • Maurice de Brieder, zakelijk leider Jeugdcircus Circaso, Expertisecentrum, Jeugdcircussen
 • Marc Eysink Smeets, directeur Festival Circolo, Belangenbehartiging, promotie en festivals
 • Bas van den Bosch, Circusstad Festival, penningmeester

Secretariaat: Claudia Geubel
Campagne #ontdekcircus en social media: Daniël Doornkamp

In ons Huishoudelijk reglement beschrijven we hoe we werken.

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal werkgroepen.

Werkgroep Jeugdcircussen

 • Mascha van den Barselaar
 • Maurice de Brieder
 • Marjolein Wagter
 • Ronald Barendrecht
 • Soesja Pijlman

Werkgroep Artiesten en Gezelschappen

 • Rosa Boon
 • Femke Luyckx
 • Marjolein Wagter
 • Laura van Hal
 • Maartje Bonarius & Harm van der Laan
 • Melinda Meijs
 • Frens te Kiefte
 • Sanne Hamstra
 • Ronja Breuk
 • Tobit & Jasmijn

Werkgroep Tentcircussen

 • Kevin van Geet
 • Arie Oudenes

Werkgroep Communicatie

 • Marc Eysink Smeets
 • Daniël Doornkamp
 • Sanne Hamstra
 • Laura van Hal
 • Jasper Riedeman
 • Leanne Staugaard
 • Vincent Michels & Marley Eltz

De Keurmerkcommissie bestaat uit:

 • Liesbeth Hagen
 • Arnold Perizonius
 • Ben Rubingh