Lidmaatschap

Iedereen die in het circus actief is, kan lid worden van Circuspunt.
Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe sterker we gezamenlijk het belang van het circus kunnen uitdragen en de stem van het circus overal kan laten horen.

Als lid van Circuspunt krijg je:

 • Toegang tot diverse bijeenkomsten over het circus
 • Korting op workshops en activiteiten
 • Eigen profiel op de website van Circuspunt: jouw uithangbord voor promotie van het eigen circus

Jaarlijks maakt het bestuur van Circuspunt een jaarverslag en jaarrekening waarmee wij verantwoording afleggen over de besteding van de lidmaatschapsgelden.

Circuspunt kent 4 soorten lidmaatschap. De varianten zijn gebaseerd op de draagkracht van de betreffende organisatie:

Individueel lid (A)

€10 minimaal, per jaar
 • 1 vertegenwoordiger
 • Individuele artiesten, studenten en zzp’ers
 • (omzet n.v.t.)

Kleine organisatie (B)

€100 per jaar
 • 1 vertegenwoordiger
 • Kleine jeugdcircussen en duo-gezelschappen
 • (omzet minder dan €50.000)

Middelgrote organisatie (C)

€200 per jaar
 • 2 vertegenwoordigers
 • Kleinere gezelschappen en sommige jeugdcircussen
 • (omzet € 50.000 tot € 150.000)

Grote organisatie (D)

€300 per jaar
 • 3 vertegenwoordigers
 • Festivals, opleidingen, theaters en grote circussen
 • (omzet meer dan € 150.000)

Diensten

Basisdiensten
Circuspunt levert de volgende basisdiensten aan de leden:

 • Toegang tot diverse Circuspunt bijeenkomsten.
 • Korting op workshops en activiteiten.
 • Deelname aan activiteiten die jouw deskundigheid op specifieke vlakken kan bevorderen.
 • Je wordt met de hele circussector vertegenwoordigd bij allerlei externe partijen als de Creatieve Coalitie, de Alliantie van Evenementenbouwers, het Ministerie van OCW, BUMA etc.
 • Informatie en kennis uit deze verschillende netwerken worden zo goed mogelijk gedeeld via nieuwsbrieven en social posts, bijeenkomsten etc.
 • Er wordt namens de circussector collectief aan promotie gedaan om het imago van circus te verbeteren.
 • Er worden bij Circuspunt lastige zaken opgepakt om te komen tot bijvoorbeeld een collectieve verzekering voor de circusbranche, een kwaliteitskeurmerk voor de circussector en het opzetten van een docententraining om de jeugdcircussen te professionaliseren.
 • Een eigen profiel op de website van Circuspunt: jouw uithangbord voor promotie van het eigen circus.
 • De mogelijkheid om agendaberichten en zoekertjes te plaatsen op circuspunt.nl.
 • Gebruik maken van de videobibliotheek met instructiefilms voor circustechnieken.
 • Als Jeugdcircus de mogelijkheid om met korting Clubassistent.nl te gebruiken.

Circuspunt keurmerk
Voor Nederlandse circussen en circusgezelschappen die lid zijn is het mogelijk om het Circuspunt keurmerk aan te vragen. Aan het keurmerk zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie vind je hier.

Het daadwerkelijke aanbod hangt straks af van de specifieke activiteiten van de werkgroepen en het aantal leden.