Lidmaatschap

Iedereen die in het circus actief is, kan lid worden van Circuspunt.
Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe sterker we gezamenlijk het belang van het circus kunnen uitdragen en de stem van het circus overal kan laten horen.

Als lid van Circuspunt krijg je:

 • Toegang tot diverse bijeenkomsten over het circus
 • Korting op workshops en activiteiten
 • Eigen profiel op de website van Circuspunt: jouw uithangbord voor promotie van het eigen circus

Jaarlijks maakt het bestuur van Circuspunt een jaarverslag en jaarrekening waarmee wij verantwoording afleggen over de besteding van de lidmaatschapsgelden.

Circuspunt kent 4 soorten lidmaatschap. De varianten zijn gebaseerd op de draagkracht van de betreffende organisatie:

Individueel lid (A)

€10 minimaal, per jaar
 • 1 vertegenwoordiger
 • Individuele artiesten, studenten en zzp’ers
 • (omzet n.v.t.)

Kleine organisatie (B)

€100 per jaar
 • 1 vertegenwoordiger
 • Kleine jeugdcircussen en duo-gezelschappen
 • (omzet minder dan €50.000)

Middelgrote organisatie (C)

€200 per jaar
 • 2 vertegenwoordigers
 • Kleinere gezelschappen en sommige jeugdcircussen
 • (omzet € 50.000 tot € 150.000)

Grote organisatie (D)

€300 per jaar
 • 3 vertegenwoordigers
 • Festivals, opleidingen, theaters en grote circussen
 • (omzet meer dan € 150.000)

Diensten 2020

Basisdiensten
Circuspunt levert de volgende basisdiensten aan de leden:

 • 2 netwerkbijeenkomsten per jaar
 • Website
  • Een eigen profielpagina en opname in de database
  • Mogelijkheid om agendaberichten, zoekertjes en vacatures te plaatsen
  • Toegang tot handboeken en de videobieb met circustechnieken
 • Arie Oudenes lezing
 • Informatiemarkt met fondsen
 • Minimaal 4 informatie- en inspiratiesessies voor de sectoren binnen het circus
 • Lobby en promotie van de circussector

VNCO-Circuspunt keurmerk
Voor Nederlandse circussen en circusgezelschappen die lid zijn is het mogelijk om het VNCO-Circuspunt keurmerk aan te vragen. Aan het keurmerk zijn voorwaarden verbonden. Meer informatie over de aanvraagprocedure volgt binnenkort.

Voordeel voor leden
Als lid profiteer je van bovenstaande basisdiensten, maar krijg je ook een aantal extra voordelen:
 • Korting op deelname aan workshops
 • Korting op 2 adviesgesprekken bij NAPK en Cultuur+Ondernemen
 • Korting op (of gratis) deelname aan internationale uitwisselingen en workshops (voor B en C)
 • Korting op jaarlijst circusgala BNG

Het bestuur is nog doende om dit pakket uit te breiden met zaken als:

 • Korting voor leden op een circustijdschrift
 • Een collectieve verzekering
 • Korting op het gebruik maken van diensten van landelijke ondersteuningsorganisaties

Het daadwerkelijke aanbod hangt straks af van de specifieke activiteiten van de werkgroepen en het aantal leden.