Beleid

Profiel

Circuspunt is het platform voor het (verenigde) Nederlandse circusveld. Het ondersteunt en stimuleert de algehele ontwikkeling van de circussector en vertegenwoordigt de circusbelangen naar partijen buiten de circuswereld.

Circuspunt is een platform dat makers, circusondernemingen, festivals, theaters, opleidingen, jeugdcircussen en circuswerkplaatsen verenigt en verbindt.

Circuspunt is een stichting en staat voor haar deelnemers, verder ‘leden’ genoemd, al is dat formeel niet de juist term.

 

Visie

Circuspunt wil met een gezamenlijke stem een stevig fundament leggen voor het circus in Nederland. Door ondersteuning, bevordering en promotie wil Circuspunt de positie van het circus in Nederland versterken, het publieksbereik vergroten en de maatschappelijke betekenis uitbreiden.

Missie


Circuspunt wil de Nederlandse Circussector versterken en het draagvlak ervoor vergroten zodat Nederland daar optimaal profijt van heeft.

Circus is al eeuwen oud en tegelijkertijd nog piepjong. De circussector in Nederland is de laatste jaren sterk in ontwikkeling en sinds kort worden de krachten in de sector gebundeld om circus te versterken en te vergroten.

Circus bevindt zich op het snijvlak van kunsten en sport, op het snijvlak van magie en realisme, op het snijvlak van commercieel en niet commercieel en heeft tegelijkertijd een geheel eigen idioom. Circus zoekt de grenzen van de fantasie en het fysiek haalbare op, is vaak taalloos en laagdrempelig.

Het circus wordt nog regelmatig middels oude stereotypen in beeld gebracht met tenten, rode neuzen en wilde dieren. Natuurlijk bestaat dit ‘traditionele circus’ nog steeds. Maar het circus is veel meer dan dat. Met disciplines als acrobatiek, jonglage en dressuur naast theater, muziek en dans is het circus springlevend. Het beeld van circus in de publieke opinie verdient bijstelling.

Circus is belangrijk voor:

  • Jeugd: als hobby, om de eigen grenzen te leren verleggen, om te leren samenwerken en te vertrouwen op anderen, om vaardigheden te leren met een wow-factor, om fysiek bezig te zijn. Of breder geformuleerd: Circus helpt bij de maatschappelijke, sociale, creatieve en mentale ontwikkeling van jongeren.
  • Publiek: als beleving om zich te laten verrassen met een echt bijzondere belevenis.
  • Artiesten/gezelschappen: als kunstenaar om zich te artistiek te kunnen uiten en daarmee anderen een mooie beleving te bieden.
  • Theaters, festivals, tentcircussen: om de (relatief nieuwe) kunstvorm circus(theater) te presenteren aan het publiek.
LEF! door Laura van Hal | STIP theaterproducties
Foto: ©Kamerich & Budwilowitz/EYES2
LEF! door Laura van Hal | STIP theaterproducties Foto: ©Kamerich & Budwilowitz/EYES2
Festival Circolo.
Festival Circolo.
Stripped door Panama Pictures. Foto: Jostijn Ligtvoet.
Stripped door Panama Pictures. Foto: Jostijn Ligtvoet.

Werkterreinen

Circuspunt ziet het als haar verantwoordelijkheid om sector brede initiatieven te ondersteunen op een aantal werkterreinen:

1. Expertisecentrum


Circuspunt ondersteunt de leden en deelt kennis en expertise op artistieke, productionele, organisatorische en zakelijke aangelegenheden en ook op het gebied van educatie en talentontwikkeling en publieksbereik. Circuspunt leert daarbij van het Vlaamse Circuscentrum dat hierin reeds verder ontwikkeld is. Circuspunt is een schakel voor de uitwisseling van contacten en kennis: De leden kunnen van elkaar leren.

2. Belangenbehartiger


Circuspunt is – in nauw contact met de leden - een gesprekspartner voor overheden (landelijk en lokaal), voor fondsen en voor alle organisaties die het circus kunnen versterken.

3. Promotor

Circuspunt laat actief de kracht van het circus in al zijn diversiteit zien. Het imago van circus is in de publieke opinie klassiek en belegen, wat niet meer aansluit bij de huidige realiteit. Dit beeld van circus moet kantelen. Circuspunt zal een reeks acties ondernemen om te zorgen dat circus in Nederland ‘gezien’ wordt. Dit alles met als doel om meer publiek naar circus te trekken.

4. Netwerk

Circuspunt is een platform van en voor de sector, waarin de mensen uit het vak elkaar ontmoeten. Dit is niet alleen belangrijk voor kennisuitwisseling, maar ook voor inspiratie.

5. Erfgoedbeheer


In Nederland is Circus geregistreerd als immaterieel erfgoed. Circuspunt is beschermer en actieve ontwikkelaar van het immaterieel erfgoed van circus.

6. Aanjager en/of uitvoerder van ontwikkelingen in de velden van artiesten, jeugdcircussen, tentcircussen en talentontwikkeling

Er leven allerlei ideeën om de sector verder te helpen. Lang niet altijd hebben de individuele leden voldoende slagkracht om deze ideeën uit te werken of soms is het belang voor het individuele lid te klein. Circuspunt zal hierin altijd optrekken met leden. Van geval tot geval zal het bestuur besluiten welke rol Circuspunt voor zichzelf ziet.