Coalitieakkoord: “toekomst” 32 x genoemd, “cultuur” 17 x genoemd, “evenementen” 0 x genoemd.

Op de dag dat de toekomst wordt geschetst in het coalitieakkoord, benoemt de evenementenbranche
een paar vitale aandachtspunten.

De korte termijn toont veel beperkingen
De evenementensector wordt nog steeds zeer beperkt. De Alliantie van Evenementenbouwers is dan
ook tevreden de eerdere vraag om doorlopende steunpakketten beantwoord te zien. Vooral het
doorlopen van de garantieregelingen TRSEC en ATE tot en met (minimaal) het derde kwartaal van 2022
is vitaal. De sector heeft hier nadrukkelijk voor gepleit de afgelopen periode.

Aanpassing van de garantieregelingen TRSEC en ATE naar 100% dekking is noodzakelijk
Het is echter onacceptabel dat deze garantieregelingen een afbouw in subsidiepercentage gaan
kennen naar respectievelijk 90% en 80% dekking. Het benoemde en gevraagde ‘ondernemersrisico’
van bedrijven in de branche wordt al breed en op meerdere fronten genomen:
• Direct na het begin van de crisis zijn grote reorganisaties en kostenbesparingen ingezet.
• De branche heeft gekeken naar en geïnvesteerd in nieuwe businessmodellen. Heel Nederland
heeft geprofiteerd van nieuwe online en streaming-activiteiten, maar dit is duidelijk geen
vervanging en ook geen businessmodel.
• De generieke pakketten dekken een stevig deel van de loonkosten en vaste kosten, maar
bieden zoals bekend niet 100% dekking; ook dat risico wordt door ondernemers zelf gelopen.
• In de zomer heeft de sector, naar aanleiding van de uitspraken van het Kabinet ten aanzien
van het verwachte einde van de crisis na de zomer, opgeschaald en opnieuw mensen
aangenomen om het zomerseizoen en winterseizoen in te gaan. Ook dat is een risico geweest
dat ondernemers hebben genomen.
Nu de ondernemers in de evenementenbranche dus die extra risico’s niet kunnen dragen, moet het
ondernemerschap ondersteund worden met 100% dekking van de garantieregelingen.

Visie voor (iets) langere termijn
Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers: “De Alliantie roept het
(nieuwe) Kabinet met de grootste urgentie op om een heldere visie neer te leggen en met een plan
van aanpak te komen, waarmee we uit deze beperkende maatregelen kunnen komen en voorkomen
dat de maatschappij de volgende winter weer op slot moet. Het kan niet zo zijn dat deze ‘live’ branche,
waar zoveel mensen behoefte aan hebben en die zo’n grote maatschappelijke en economische impact
heeft, de dupe wordt van het ontbreken van een visie. We missen daadkracht op andere vlakken,
buiten de invloedssfeer van de sector zelf. Hierover treden wij op zo kort mogelijke termijn in overleg
met het nieuwe Kabinet.”

Geplaatst in

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.