Nieuwe Alliantie brengt hoop

Op 29 mei sloot Circuspunt zich aan bij de Alliantie van Evenementenbouwers. En nu al zijn er hoopgevende resultaten. 

In de nieuwe Alliantie werken de sport-, cultuur- en entertainmentbranche alsmede de branche van zakelijke evenementen samen. Op woensdag 10 juni hebben vertegenwoordigers van de Alliantie gesproken met staatsecretaris Keijzer en de ministers Van Engelshoven, Grapperhaus en Van Rijn over de uitzonderlijke en lastige situatie waarin de evenementensector verkeert. 

Terwijl de musea, de pretparken, het openbaar vervoer en de winkelcentra mogen voldoen aan de anderhalve meter samenleving, is voor de evenementensector een aanvullende beperking van 30 en straks per 1 juli 100 bezoekers opgelegd. De Alliantie van Evenementenbouwers en het Event Platform zijn van mening dat met goede voorzorgsmaatregelen en een evenementenprotocol er meer mogelijk is en dat gekeken moet worden naar maatwerk. Een voetbalstadion, beursgebouw of concertlocatie heeft bijvoorbeeld meer vierkante meters en faciliteiten dan een klein theater. 

Gisteren werd duidelijk dat de overheid heel goed begrijpt dat de branche hard getroffen wordt. Door de langdurig opgelegde beperkingen is het logisch dat sommige delen van de branche ook na 1 oktober steun nodig hebben. Aan de branche is gevraagd preciezer aan te geven welke financiële steun nodig is op welke plekken. Daarbij wordt vanzelfsprekend van de branche verlangd daar waar mogelijk kosten terug te dringen en dat in de berekeningen mee te nemen. De branche heeft een goed protocol opgesteld voor evenementen, waarmee de eigen verantwoordelijkheid wordt getoond. Het protocol en een ook door de branche gemaakt risicoanalysemodel vormen de basis voor de organisatie en de locatie. Beide handreikingen worden steeds aangepast aan ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Per evenement wordt gewerkt aan maatwerk, waarbij steeds de veiligheid en gezondheid van bezoeker en medewerker voorop staat. 

Het kabinet heeft zich bereid getoond om met de branche te kijken naar de mogelijkheid het aantal bezoekers van evenementen te verruimen met inachtneming van zaken als afstand bewaren, hygiënemaatregelen en de impact van evenementen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De branche gaat met de vier ministeries samenwerken in een zogenaamd ‘Fieldlab Evenementen’, aan de hand van de Topsector Creatieve Industrie. De mogelijkheid om evenementen te ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn wordt onderzocht.

Zo wordt in een brede samenwerking van overheid, wetenschap en branche gewerkt aan het beheersen van gezondheid en veiligheidsrisico’s. Daardoor kan gecontroleerd worden doorgegroeid en indien nodig bijgesteld. Het langetermijnperspectief van branche én samenleving staat hierbij voorop. Circuspunt is samen met de branche positief over het gesprek, de uitnodiging om verder te praten over financiële compensatie en het initiatief om samen te onderzoeken wat er wél mogelijk is in de evenementensector. Circuspunt kiest immers graag voor harmonieus overleg.

Geplaatst in

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.