Landelijke Parochie voor Circus, Kermis e.a.

Postbus 390
6500 AJ, Nijmegen
Gelderland
E-mail: info@kscc.nl
https://www.kscc.nl/
Telnr: +31 24 37 77 575
Sympathisant

Over Landelijke Parochie voor Circus, Kermis e.a.

De werkzaamheden van de personele parochie strekken zich uit over heel Nederland, maar ook zij die zich in het buitenland bevinden. Binnenschippers, kermis- en circusexploitanten die zich in andere bisdommen van de Nederlandse R.K. kerkprovincie bevinden, ressorteren onder deze personele parochie.
... De parochianen zijn de schippers, kermis- en circusexploitanten en hun medewerkers en de oud-schippers en oud-kermis- en oud-circusexploitanten en de jongeren op de internaten.