Ingrid Smit

Postbus 452
3500 AL, Utrecht
Utrecht
E-mail: ingridsmit@lkca.nl
https://www.lkca.nl
Telnr: 0307115117
Sympathisant

Over Ingrid Smit

Ik werk bij LKCA als specialist Cultuurparticipatie. LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. Wij zetten ons voor de gehele sector in voor deskundigheidsbevor... dering, netwerken, informatieverspreiding, onderzoek en monitoring.