Jeugdcircussen

Circuspunt Jeugd

De werkgroep Circuspunt Jeugd komt direct voort uit Circomundo (voorheen het platform van Jeugdcircussen in Nederland). De werkgroep Circuspun Jeugd handhaaft de belangrijkste activiteiten van Circomundo en geeft er nieuwe energie aan. Met de nieuwe start wil het meer en nieuwe jeugdcircussen bereiken en betrekken in de activiteiten.

Bij activiteiten van Circuspunt Jeugd geldt dat leden van Circuspunt voorrang hebben in deelname. Daarnaast betalen Circuspunt-leden een lagere eigen bijdrage dan niet-leden.

Festival Circolo.
Festival Circolo.
Festival Circolo.
Festival Circolo.

Workshopdagen voor trainers en begeleiders

Circuspunt ondersteunt de organisatie van twee-maandelijkse workshopdagen voor trainers en begeleiders van jeugdcircussen:

 • De workshops worden ingevuld door en gehouden bij 5 jeugdcircussen, verspreid over het land (de datum wordt aan het begin van het seizoen vastgelegd
 • De workshops zijn gericht op circustechnieken en didactiek
 • Het gaat vooral om van elkaar leren, ervaringen uitwisselen en elkaar ontmoeten

Dag voor jeugdcircusorganisaties

Circuspunt organiseert een landelijke dag voor jeugdcircusorganisaties (de datum wordt aan het begin van het seizoen vastgelegd).

 • Bijeenkomst bedoeld voor leiders en besturen van jeugdcircussen
 • Invulling door intervisie en met externe deskundigen
 • Centraal staat kennisoverdracht en uitwisseling ten aanzien van:
  • Organisatievraagstukken
  • Docentenbeleid en fair practice
  • Privacyregels
  • Verzekeringen en veiligheidsplannen
  • Sociale hygiëne

 

BIC – BIC sociaal

 • In even jaren organiseert Circuspunt Jeugd een BIC(Begeleider In Circus)-cursus
 • In oneven jaren organiseert het een BIC-sociaal cursus i.s.m. Circuscentrum Vlaanderen
Circus Ronaldo. Foto: Jean Philipse.
Circus Ronaldo. Foto: Jean Philipse.
Festival Circolo.
Festival Circolo.

Internationale projecten

 • Circuspunt NL participeert in diverse internationale projecten waarin samengewerkt en uitgewisseld wordt met jeugdcircussen elders in Europa. De projecten zijn gericht op deskundigheidsbevordering in methodische, pedagogische of organisatorische aspecten van het jeugdcircuswerk.
 • Jeugdcircussen die lid zijn van Circuspunt worden uitgenodigd om kandidaten voor te stellen om deel te nemen aan internationale workshops, uitwisselingen en studiereizen.
 • Handboeken en methodiekbeschrijvingen die voortkomen uit de internationale projecten zijn beschikbaar voor Circuspunt-leden.
 • Workshops in Nederland om kennis vanuit de internationale projecten over te dragen zijn primair toegankelijk voor Circuspunt-leden. Niet-leden betalen (als er plaats is) een hogere eigen bijdrage dan leden.

Beheer websitedeel Circuspunt jeugd

De werkgroep Circuspunt Jeugd is verantwoordelijk voor het verzorgen van content over jeugdcircussen op de site:

 • Nieuws- en agendaberichten
 • Achtergronddocumentatie, handboeken, lesmethoden e.d

 

Videobieb

Circuspunt Jeugd neemt de videobieb van Circomundo over. Het is de bedoeling dat deze bieb wordt uitgebreid. De videobieb is alleen toegankelijk voor leden.

Circus Snor.
Circus Snor.