BNG Bank Circusprijs 2020

-- English below --

Sinds 2017 wordt elk jaar de BNG Bank Circusprijs uitgereikt aan de meest opvallende of onderscheidende afstudeerder van de circusopleidingen van Codarts Circus (Rotterdam) en Fontys ACaPA (Tilburg). Uit alle individuele eindexamenpresentaties worden vier kandidaten genomineerd die tijdens Festival Circolo op zondag 25 oktober hun act nogmaals op de planken brengen. Daaruit wordt de uiteindelijke winnaar gekozen. In 2017 was dat Familiar Faces gevolgd door David Eisele in 2018 en Knot on Hands in 2019.

Selectieprocedure 2020
In 2020 konden de eindexamenpresentaties vanwege het coronavirus niet doorgaan. Om de BNG Bank Circusprijs tòch uit te reiken wordt een aangepaste selectieprocedure gevolgd.

 • Afstudeerders aan Codarts Circus en Academy for Circus and Performance Art die in aanmerking willen komen voor de BNG Bank Circusprijs kunnen zich tot 15 juli.
 • De kandidaten leveren een volledig ingevuld inschrijfformulier aan. Dat formulier is hier te vinden.
 • Voor 15 september leveren de kandidaten een registratie van hun act aan via een Youtubelink of Vimeo link naar lysanne@festivalcircolo.nl.
 • Voor 23 september selecteert de jury vier genomineerden om op te treden tijdens de BNG Bank Circusprijs uitreiking op zondag 25 oktober in Tilburg. De jury kiest na de presentaties de definitieve winnaar.

De vier genomineerde acts krijgen een vergoeding van €750 voor hun optreden op 25 september. De winnaar ontvangt een bedrag van €5.000 om te investeren in de eigen carrière.

De jury
De jury bestaat in 2020 uit: Rosa Boon (directeur TENT circustheater producties), July Descamps (artistieke werking Circuscentrum Vlaanderen), Lennie Visser (initiatiefnemer/ regisseur Boost Producties), Mat Meijs (secretaris BNG Cultuurfonds) en Marc Eysink Smeets (directeur Festival Circolo).

De BNG Bank Circusprijs wordt georganiseerd door Circuspunt in samenwerking met Festival Circolo.

Knot on Hands, winnaar BNG Bank Circusprijs 2019
Knot on Hands, winnaar BNG Bank Circusprijs 2019

Meer informatie over de BNG Bank Circusprijs 

Sinds 2011 werkten het Cultuurfonds van de BNG Bank en de koepel van de Nederlandse jeugdcircussen Circomundo samen rond de jaarlijkse BNG Bank Circusprijs. In eerste instantie was de prijs bedoeld om een stimulans te geven aan producties van de Nederlandse jeugdcircussen. Per 2017 heeft de prijs een nieuwe opzet gekregen waarmee meer aangesloten wordt op andere BNG Bank cultuurprijzen voor aanstormend talent op het gebied van literatuur, theater en dans.

Vanaf 2020 neemt Circuspunt de organisatie van de prijs over van Circomundo.

Winnaars tot nu waren:

 • 2017 Familiar Faces, Acrobatiek kwartet afgestudeerd aan ACaPA
 • 2018 David Eisele, Diabolo artiest afgestudeerd aan Codarts
 • 2019 Knot on Hands, Acrobatiek trio afgestudeerd aan Codarts
BNG_Circusprijs_400x400px

BNG Bank Circusprize 2020

Since 2017, the BNG Bank Circusprize has been awarded every year to the most remarkable or outstanding graduate of the circusschools Codarts Circus (Rotterdam) and Fontys ACaPA (Tilburg). From all individual graduation presentations, four candidates are nominated who will perform their act once again during Festival Circolo on Sunday October 25th. Then the final winner will be selected.
The BNG Bank Circusprize was awarded to Familiar Faces in 2017, to David Eisele in 2018 and Knot on Hands in 2019.

Selection procedure 2020
In 2020, the final presentations could not take place due to the coronavirus. In order to award the BNG Bank Circusprize this year, an adapted selection procedure is followed.

 • Graduates from Codarts Circus and Fontys Academy for Circus and Performance Art who wish to qualify for the BNG Bank Circusprize 2020 can register till July 15th.
 • The candidates submit a fully completed application form via this form.
 • Before September 15th candidates send a registration of their personal project via a Youtube link or a Vimeo link and send it to lysanne@festivalcircolo.nl.
 • Before September 23th the jury will select four nominees to perform at the last day of Festival Circolo on Sunday October 25th in Tilburg. The jury chooses the winner after these presentations.

The four nominated acts will receive a fee of €750 for their performance on October 25th. The winner receives an amount of €5.000 to invest in their own career.

The jury
Members of the jury in 2020 are: Rosa Boon (directeur TENT circustheater producties), July Descamps (artistieke werking Circuscentrum Vlaanderen), Lennie Visser (initiatiefnemer/ regisseur Boost Producties), Mat Meijs (secretaris BNG Cultuurfonds) en Marc Eysink Smeets (directeur Festival Circolo).

The BNG Bank Circusprize is organized by Circuspunt in collaboration with Festival Circolo.

Knot on Hands, winnaar BNG Bank Circusprijs 2019
Knot on Hands, winnaar BNG Bank Circusprijs 2019

More information about the BNG Bank Circusprize 

Since 2011, the BNG Bank Culture Fund and the umbrella organization of the Dutch youth circuses Circomundo have collaborated on the annual BNG Bank Circusprize. Initially. The prize was intended to stimulate productions of the Dutch youth circuses. As of 2017, the prize has been given a new design, which is more in line with other BNG Bank culture prizes for upcoming talent in the field of literature, theater and dance.

From 2020, Circuspunt will take over the organization of the prize from Circomundo.

The previous winners:

 • 2017 Familiar Faces, Acrobatics quartet graduated from ACaPA
 • 2018 David Eisele, Diabolo artist graduated from Codarts
 • 2019 Knot on Hands, Acrobatics trio graduated from Codarts
BNG_Circusprijs_400x400px